สสจ.ชลบุรี ประกาศสถานที่เสี่ยง COVID-19 จ.ชลบุรี (ฉบับที่ 187)

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ประกาศมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 โดยให้ประชาชนที่เดินทางไปยังสถานที่ดังกล่าวต่อไปนี้

อําเภอบางละมุง
สถานที่ วันที่ / เวลา
1. ร้าน AE&EK STEAK สาขา 2
อ่างมาบประชัน ตําบลโป่ง อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ระหว่างวันที่ 4 – 13 สิงหาคม 2564 เวลา 08.00 – 20.00 น.
วันที่ 14 สิงหาคม 2564 เวลา 08.00 – 15.00 น.
2. Villa Market (วิลล่า มาร์เก็ท)
สาขา Little Walk Pattaya พัทยากลาง ตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ระหว่างวันที่ 4 – 10 สิงหาคม 2564
เวลา 09.00 – 20.00 น.
3. ร้านห่อหมก แม่ศรี
(จําหน่ายบริเวณหน้าตลาดลานโพธิ์ ติดป้อมตํารวจ) ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ระหว่างวันที่ 4 – 14 สิงหาคม 2564
เวลา 06.00 – 16.00 น.
4. ร้านบีแบม (จําหน่ายทาโกยากิ)
(หน้าเซเว่น อีเลฟเว่นบ้านเอื้ออาทร) ซอยเนินพลับหวาน ตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ระหว่างวันที่ 4 – 13 สิงหาคม 2564
เวลา 15.00 – 20.00 น.
5. ร้านจําหน่ายของชํา (ใกล้ตลาดอมร)
เลขที่ 56/63 หมู่ที่ 5 ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ระหว่างวันที่ 4 – 9 สิงหาคม 2564
เวลา 07.00 – 16.00 น.
6. ร้านคุณน้ํา (จําหน่ายก๋วยเตี๋ยว)
จําหน่ายบริเวณใกล้กับวิทยาลัยเทคโนโลยีพัทยา พาณิชยการ (PBAC) ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ระหว่างวันที่ 10 – 11 สิงหาคม 2564
เวลา 08.00 – 16.00 น.
7. ร้านจําหน่ายเสื้อยืด กางเกงยีนส์
(ปากทางเขาตาโล ฝั่งซ้ายมือ ก่อนถึงทางรถไฟ) ตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ระหว่างวันที่ 4 – 13 สิงหาคม 2564
เวลา 08.00 – 18.00 น.
8. 7-ELEVEN (เซเว่น อีเลฟเว่น)
สาขาสุขุมวิทพัทยา 44 รหัสสาขา 03177 ตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ระหว่างวันที่ 4 – 12 สิงหาคม 2564
เวลา 04.00 – 13.00 น.
9. ร้านกาแฟ กีกะเก้น คาเฟ่
(รถเก๋ง ไม่ระบุหมายเลขทะเบียน ลักษณะเปิดท้ายรถจําหน่าย) เมืองพัทยา อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ระหว่างวันที่ 4 – 9 สิงหาคม 2564
เวลา 08.30 – 15.30 น.
10. ร้านปลาเผาสมุนไพร
(ตรงข้ามธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาซอยเนินพลับหวาน)
ตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ระหว่างวันที่ 8 – 13 สิงหาคม 2564
เวลา 13.00 – 21.00 น.
อําเภอศรีราชา
สถานที่ วันที่ / เวลา
1. ร้านจําหน่ายน้ําผลไม้ปั่น ตลาดกุลศรี
หมู่ 8 ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ระหว่างวันที่ 5 – 7 สิงหาคม 2564
เวลา 07.00 – 20.00 น.
2. ร้านเจ๊เล็ก (จําหน่ายอาหารตามสั่ง)
หมู่ 7 ตําบลบางพระ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ระหว่างวันที่ 10 – 13 สิงหาคม 2564
เวลา 06.00 – 10.00 น.
3. ร้านก้อย (จําหน่ายอาหารสําเร็จรูป)
ตลาดบ้านทุ่งเกษตรรวมใจ หมู่ 2 ตําบลทุ่งสุขลา
อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ระหว่างวันที่ 10 – 11 สิงหาคม 2564
เวลา 05.00 – 08.00 น. และ 15.00 – 20.00 น.
อําเภอเมืองชลบุรี
สถานที่ วันที่ / เวลา
ร้านเจ๊เนา (จําหน่ายของชํา)
เลขที่ 28/17 หมู่ 11 ตําบลนาป่า อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
ระหว่างวันที่ 8 – 14 สิงหาคม 2564
เวลา 08.00 – 20.00 น.

หากพบว่า มีอาการทางระบบทางเดินหายใจ ไข้ ไอ น้ํามูก มีอาการหอบเหนื่อย จมูกไม่ได้กลิ่น หรือลิ้นไม่รับรส ภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันที่เข้าไปยังสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ให้แยกกักตัวจากผู้อื่น สวมหน้ากากอนามัย และไปพบแพทย์เพื่อวินิจฉัย พร้อมทั้งให้ประวัติสัมผัสหรือเข้าไปอยู่ในสถานที่เสี่ยง ดังกล่าว ร่วมเวลาเดียวกันกับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19

รายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่