ตรวจสอบสิทธิด่วน รับเงินเยียวยานักเรียน 2,000 บาท 31 ส.ค.นี้

สืบเนื้องจากคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของครัวเรือน เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองและนักเรียนนักศึกษา ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการยืนยันตรวจสอบสิทธิการได้รับความช่วยเหลือ โดยเบื้องต้น กระทรวงศึกษาธิการ จะโอนเงินช่วยเหลือให้นักเรียนและผู้ปกครองจำนวน 2,000 บาทต่อคน

ล่าสุดวันที่ 16 ส.ค.2564 เพจเฟซบุ๊ก ไทยคู่ฟ้า เผยแพร่ข้อความระบุว่า “มาแล้ว ช่องทางการตรวจสอบสิทธิ์ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ปกครอง 2,000 บาท/นักเรียน 1 คน ซึ่งคาดว่าจะเริ่มจ่ายได้ช่วงสิ้นเดือน ส.ค.-ก.ย. 64

สำหรับนักเรียนในสถานศึกษาสังกัด สพฐ. สามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ที่เว็บไซต์
https://student.edudev.in.th
โดยจะต้องกรอกเลขประจำตัวประชาชน และเลขประจำตัวนักเรียน
ตรวจสอบสิทธินักเรียน
สำหรับนักเรียนโรงเรียนเอกชน ตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์
https://regis-test.opec.go.th/
หรือแอพพลิเคชัน สช. On mobile
โดยนักเรียนไทยให้กรอกเลขประจำตัวประชาชน และนักเรียนต่างชาติหรือนักเรียนที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียน ให้ใช้รหัส G-Code จากโรงเรียนที่ศึกษาอยู่