ปฏิทินวันพระ วันโกน และวันสำคัญทางศาสนา ประจำปี 2567

วันพระ ถือเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนา เป็นวันธรรมสวนะ หรือ วันอุโบสถ คือ วันขึ้น 8 ค่ำ กับ 15 ค่ำ และ แรม 8 ค่ำ กับแรม 15 ค่ำ ของทุกเดือน (หากตรงกับเดือนขาด อาจเป็น แรม 14 ค่ำ) ส่วนวันโกน คือวันก่อนวันพระ คือวันขึ้น 7 ค่ำ กับ 14 ค่ำ และแรม 7 ค่ำ กับแรม 14 ค่ำ ของทุกเดือน

ปฏิทินวันพระ ปี 2567
มกราคม
พฤ. 4
แรม 8 ค่ำ เดือนอ้าย ปีเถาะ

พ. 10
แรม 14 ค่ำ เดือนอ้าย ปีเถาะ

พฤ. 18
ขึ้น 8 ค่ำ เดือนยี่ ปีเถาะ

พฤ. 25
ขึ้น 15 ค่ำ เดือนยี่ ปีเถาะ

กุมภาพันธ์
ศ. 2
แรม 8 ค่ำ เดือนยี่ ปีเถาะ

ศ. 9
แรม 15 ค่ำ เดือนยี่ ปีเถาะ

ส. 17
ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสาม ปีเถาะ

ส. 24
ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสาม ปีเถาะ

มีนาคม
อา. 3
แรม 8 ค่ำ เดือนสาม ปีเถาะ

ส. 9
แรม 14 ค่ำ เดือนสาม ปีเถาะ

อา. 17
ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสี่ ปีเถาะ

อา. 24
ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสี่ ปีเถาะ

เมษายน
จ. 1
แรม 8 ค่ำ เดือนสี่ ปีเถาะ

จ. 8
แรม 15 ค่ำ เดือนสี่ ปีเถาะ*

อ. 16
ขึ้น 8 ค่ำ เดือนห้า ปีมะโรง

อ. 23
ขึ้น 15 ค่ำ เดือนห้า ปีมะโรง

พฤษภาคม
พ. 1
แรม 8 ค่ำ เดือนห้า ปีมะโรง

อ. 7
แรม 14 ค่ำ เดือนห้า ปีมะโรง

พ. 15
ขึ้น 8 ค่ำ เดือนหก ปีมะโรง

พ. 22
ขึ้น 15 ค่ำ เดือนหก ปีมะโรง

พฤ. 30
แรม 8 ค่ำ เดือนหก ปีมะโรง

มิถุนายน
พฤ. 6
แรม 15 ค่ำ เดือนหก ปีมะโรง

ศ. 14
ขึ้น 8 ค่ำ เดือนเจ็ด ปีมะโรง

ศ. 21
ขึ้น 15 ค่ำ เดือนเจ็ด ปีมะโรง

ส. 29
แรม 8 ค่ำ เดือนเจ็ด ปีมะโรง

กรกฎาคม
2 ก.ค.
ขึ้น 15 ค่ำ เดือนแปด ปีเถาะ

10 ก.ค.
แรม 8 ค่ำ เดือนแปด ปีเถาะ

17 ก.ค.
แรม 15 ค่ำ เดือนแปด ปีเถาะ

25 ก.ค.
ขึ้น 8 ค่ำ เดือนแปดหลัง(88) ปีเถาะ

สิงหาคม
1 ส.ค.
ขึ้น 15 ค่ำ เดือนแปดหลัง ปีเถาะ*

9 ส.ค.
แรม 8 ค่ำ เดือนแปดหลัง ปีเถาะ

16 ส.ค.
แรม 15 ค่ำ เดือนแปดหลัง ปีเถาะ

24 ส.ค.
ขึ้น 8 ค่ำ เดือนเก้า ปีเถาะ

31 ส.ค.
ขึ้น 15 ค่ำ เดือนเก้า ปีเถาะ

กันยายน
8 ก.ย.
แรม 8 ค่ำ เดือนเก้า ปีเถาะ

14 ก.ย.
แรม 14 ค่ำ เดือนเก้า ปีเถาะ

22 ก.ย.
ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสิบ ปีเถาะ

29 ก.ย.
ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสิบ ปีเถาะ

ตุลาคม
7 ต.ค.
แรม 8 ค่ำ เดือนสิบ ปีเถาะ

14 ต.ค.
แรม 15 ค่ำ เดือนสิบ ปีเถาะ

22 ต.ค.
ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด ปีเถาะ

29 ต.ค.
ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด ปีเถาะ*

พฤศจิกายน
6 พ.ย.
แรม 8 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด ปีเถาะ

12 พ.ย.
แรม 14 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด ปีเถาะ

20 พ.ย.
ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสิบสอง ปีเถาะ

27 พ.ย.
ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสิบสอง ปีเถาะ*

ธันวาคม
5 ธ.ค.
แรม 8 ค่ำ เดือนสิบสอง ปีเถาะ

12 ธ.ค.
แรม 15 ค่ำ เดือนสิบสอง ปีเถาะ

20 ธ.ค.
ขึ้น 8 ค่ำ เดือนอ้าย ปีเถาะ

27 ธ.ค.
ขึ้น 15 ค่ำ เดือนอ้าย ปีเถาะ

วันสำคัญทางศาสนา ปี 2567
24 ก.พ.
วันมาฆบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสาม ปีเถาะ*

22 พ.ค.
วันวิสาขะบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือนหก ปีมะโรง*

20 ก.ค.
วันอาสาฬหบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือนแปด ปีมะโรง*

21 ก.ค.
วันเข้าพรรษา แรม 1 ค่ำ เดือนแปด ปีมะโรง*

17 ต.ค.
วันออกพรรษา ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด ปีมะโรง*

15 พ.ย.
วันลอยกระทง ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสิบสอง ปีมะโรง*