ตรวจสอบสถานที่เลือกตั้ง และผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น เมืองพัทยา – กรุงเทพฯ 22 พฤษภาคม 2565

การเลือกตั้งของกรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา จ.ชลบุรี ที่จะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 ประชาชนผู้ที่มีสิทธิและต้องการใช้สิทธิเลือกตั้งของตนเอง สามารถตรวจสอบสิทธิผ่านช่องทางออนไลน์ได้ง่าย ๆ ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เช็กสิทธิเลือกตั้งผ่านเว็บไซต์
เข้าเว็บไซต์ https://stat.bora.dopa.go.th/

กรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก


หากมีสิทธิในการเลือกตั้ง จะปรากฏผลการตรวจสอบ พร้อมระบุรายละเอียดวันเลือกตั้ง ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2565 พร้อมชื่อ-สกุล เขตเลือกตั้ง หน่วยเลือกตั้ง สถานที่เลือกตั้ง และลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ

หากไม่มีสิทธิในการเลือกตั้ง จะปรากฏผลการตรวจสอบว่า ไม่พบข้อมูลผู้มีสิทธิเลือกตั้ง


กรุงเทพมหานคร
สามารถดูประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ที่ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เสาชิงช้า และสำนักงานเขตปกครองของกรุงเทพมหานคร ทั้ง 50 แห่ง

เมืองพัทยา
สามารถดูประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้ที่สำนักทะเบียนเมืองพัทยา ศาลาว่าการเมืองพัทยาโดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งยังสามารถตรวจสอบรายชื่อจากหนังสือแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ส่งไปยังเจ้าบ้านได้อีกทางหนึ่ง