ผลสำรวจอาการ “Long Covid” หลังผู้ติดเชื้อโควิด-19 หากเกิน 2 เดือนไม่หายควรพบแพทย์

Long COVID (ลองโควิด) หรือ Post – COVID 19 Condition (โพสต์โควิด) เป็นอาการหรือภาวะที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยโควิด-19 หลังจากได้รับเชื้อ ซึ่งอาการที่พบมีหลากหลายและแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

กรมการแพทย์ เผยผลกระทบระยะยาวต่อสุขภาพจากโรคโควิด-19 หรือ ภาวะ “Long COVID” เป็นอาการที่เกิดขึ้นใหม่ หรือต่อเนื่องภายหลังการติคเชื้อโควิด-19 ตั้งแต่ 3 เดือน นับจากวันที่ตรวจพบเชื้อ และมีอาการอยู่นานอย่างน้อย 2 เดือน เกิดขึ้นได้หลายระบบ โดยจากการสำรวจผลกระทบระยะยาวต่อสุขภาพของผู้ที่เคยป่วยโควิด-19 ของกรมการแพทย์ อาการที่มพักพบบ่อยมีดังนี้

ระบบประสาท (27.33%)
– อ่อนแรงเฉพาะที่เฉียบพลัน,ปวดศีรษะ,มึนศีรษะ,หลงลืม,กล้ามเนื้อลีบ

ระบบทางจิตใจ (32.1%)
– นอนไม่หลับ,วิตกกังวล,ซึมเศร้า

ระบบผิวหนัง (22.8%)
– ผมร่วง,ผื่นแพ้

ระบบทั่วไป (23.41%)
– อ่อนเพลีย,ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ,ปวดตามข้อ

ระบบหัวใจและหลอดเลือด
– (22.68%) เจ็บหน้าอก,ใจสั่น

ระบบทางเดินหายใจ (44.38%)
– หอบเหนื่อย,ไอเรื้อรัง


ทั้งนี้อาการผิดปกติส่วนใหญ่สามารถหายเองได้ หากผู้ป่วยมีอาการต่อเนื่องนานกว่า 2 เดือน ควรพบแพทย์ ที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน หรือ โรงพยาบาลที่เคยรักษาโควิด-19