ธนบัตร 20 บาทแบบใหม่ เริ่มใช้ 24 มี.ค.นี้

(20 ม.ค.65) นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ธปท. จะออกใช้ธนบัตรชนิดราคา 20 บาท ที่เปลี่ยนวัสดุการพิมพ์เป็นพอลิเมอร์ เพื่อพัฒนาคุณภาพให้ประชาชนได้ใช้ธนบัตรที่มีสภาพใหม่ สะอาด และใช้งานได้นานขึ้น เนื่องจากธนบัตรชนิดราคา 20 บาท เป็นธนบัตรที่ประชาชนใช้จ่ายมากที่สุด มีการหมุนเวียนเปลี่ยนมือบ่อย จึงทำให้ธนบัตรมีสภาพเก่ากว่าธนบัตรชนิดราคาอื่น

ธนบัตร 20 บาทแบบใหม่
ประชาชนสามารถเบิก-ถอน ผ่านธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจทุกแห่ง โดยจะเริ่มออกใช้หมุนเวียนในวันที่ 24 มี.ค. 2565 นี้

ธนบัตร 20 บาทแบบใหม่

สำหรับธนบัตรกระดาษ ชนิดราคา 20 บาท ที่ใช้หมุนเวียนอยู่เดิมนั้น ยังคงสามารถใช้จ่ายได้ตามปกติต่อไป

นอกจากนี้ ด้วยลักษณะเฉพาะของธนบัตรพอลิเมอร์ดังกล่าว จึงช่วยลดปริมาณการผลิตธนบัตรใหม่เพื่อทดแทนธนบัตรที่ชำรุด และเอื้อต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยสอดคล้องกับธนาคารกลางในหลาย ๆ ประเทศที่ได้ออกใช้ธนบัตรพอลิเมอร์ เช่น อังกฤษ แคนาดา ออสเตรเลีย มาเลเซีย สิงคโปร์ และเวียดนาม เป็นต้น

คาดว่าอายุการใช้งานของธนบัตร 20 บาท แบบพอลิเมอร์ จะอยู่ที่ 5 ปีขึ้นไป จากแบบเดิมที่ใช้ 2-3 ปี ก็จะเติมเข้าไปในระบบ ทดแทนแบบเดิม ซึ่งไม่ได้มีการยกเลิก ยังสามารถใช้ได้ตามปกติ

ส่วนกรณีใช้ธนบัตรกับตู้สินค้าอัตโนมัติที่ผ่านมาได้หารือกับผู้ประกอบการก็มีความพร้อมที่จะรับธนบัตรแบบใหม่ได้ทันในวันที่ 24 มี.ค.นี้ มีตู้รองรับได้ 60-70% และจะทยอยดำเนินการเปลี่ยนได้ทั้งหมดกว่า 90% โดยระหว่างนี้จะมีการติดสติกเกอร์ที่ตู้รับธนบัตรว่าตู้ไหนสามารถรับธนบัตรแบบใหม่ได้หรือไม่ได้ เพื่อให้ประชาชนไม่เกิดความสับสน