ตรวจสอบด่วน..! รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาเมืองพัทยา ครัวเรือนละ 2,000 บาท

ตามที่เมืองพัทยาโดยสำนักพัฒนาสังคม​ ได้เปิดรับลงทะเบียนช่วยเหลือประชาชนเมืองพัทยาที่ได้รับความเดือดร้อนจากมาตรการการป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19​ โดยให้การช่วยเหลือครัวเรือนละ 2,000 บาท ซึ่งมีประชาชนที่ผ่านหลักเกณฑ์จำนวนทั้งสิ้น 15,081 ราย โดยเมืองพัทยาจะโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์ตามที่แจ้งไว้ในสิ้นเดือนกันยายนนี้ หรือหากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาเมืองพัทยา

หมู่ที่
ตำบล
เช็คสิทธิ์
1
นาเกลือ
2
นาเกลือ
3
นาเกลือ
4
นาเกลือ
5
นาเกลือ
6
นาเกลือ
7
นาเกลือ
4
ห้วยใหญ่
5
หนองปรือ
6
หนองปรือ
9
หนองปรือ
10
หนองปรือ
11
หนองปรือ
12
หนองปรือ
13
หนองปรือ
6
หนองปลาไหล
8
หนองปลาไหล
ผู้ขาดคุณสมบัติ

1. ซ้ำครัวเรือน
ตรวจสอบที่นี่

2. ผู้ประกอบอาชีพ พนักงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และข้าราชการบำนาญ
ตรวจสอบที่นี่

3. มีชื่อในทะเบียนบ้านนอกเขตเมืองพัทยา
ตรวจสอบที่นี่

4. กรณีอื่นๆ
ตรวจสอบที่นี่

*** กรณีรายชื่อตกหล่น หรือเกิดข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่ สำนักพัฒนาสังคม โทร.038253261 ในวันเวลาราชการ หรือนำหลักฐานการลงทะเบียนมายื่นด้วยตนเองกับเจ้าหน้าที่

สามารถค้นหาได้ง่ายๆ ด้วยการกดปุ่ม 3 จุด ด้านบน แล้วกด “ค้นหา” จากนั้นจะมีกล่องให้กรอกเพื่อค้นหาในเอกสาร