รวมเบอร์โทรศัพท์ สำนักงานประกันสังคม 29 จังหวัด สีแดง

สำหรับผู้ที่ต้องการติดต่อสำนักงานประกันสังคม ซึ่งระยะนี้อาจจะมีการทบทวนสิทธิ์ ใน 29 จังหวัดสีแดง ตามมาตรการเยียวยาของรัฐ สามารถติดต่อได้ตามเบอร์โทรศัพท์ และช่องทางสื่อออนไลน์ได้ดังนี้

รวมเบอร์โทรศัพท์ สำนักงานประกันสังคม 29 จังหวัด สีแดง

จังหวัด
เบอร์โทรศัพท์
Facebook
สายด่วน
1506
กรุงเทพฯ
0-2622-2500-17
นครปฐม
034 271 434
Facebook
นนทบุรี
02 550 5104
Facebook
สมุทรปราการ
02 755 6249
Facebook
ปทุมธานี
02 567 0633
Facebook
สมุทรสาคร
034 836 223
Facebook
สงขลา
074-300550-4
Facebook
ปัตตานี
073 460 278
Facebook
ยะลา
073362614
Facebook
นราธิวาส
073 532 33
Facebook
อยุธยา
035 336 252
Facebook
ชลบุรี
038 784 420, 038-182370-76
ฉะเชิงเทรา
034 564 315
Facebook
กาญจนบุรี
034 564 315
Facebook
ตาก
055-512-450-1
นครนายก
037 313 097
นครราชสีมา
044 205 35
ประจวบคีรีขันธ์
032 603 361
ปราจีนบุรี
037 454 160
เพชรบุรี
032 428 620
เพชรบูรณ์
056 720 771
ระยอง
038 610 170
ราชบุรี
032-321985
ลพบุรี
036 412 923
Facebook
สิงห์บุรี
036 507205-7
สมุทรสงคราม
034 716 181
สระบุรี
036 223 066
สุพรรณบุรี
036 223 066
อ่างทอง
081 904 9893