สสจ.ชลบุรี ประกาศสถานที่เสี่ยง COVID-19 จ.ชลบุรี (ฉบับที่ 188)

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ประกาศมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 โดยให้ประชาชนที่เดินทางไปยังสถานที่ดังกล่าวต่อไปนี้

อําเภอศรีราชา
สถานที่ วันที่ / เวลา
1. ร้านจําหน่ายปลาหมึกย่าง ตลาดกุลศรี
หมู่ 8 ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ระหว่างวันที่ 10 – 15 สิงหาคม 2564
เวลา 16.00 – 20.00 น.
2. ร้านจูโด้การค้า
หมู่ 3 ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ระหว่างวันที่ 10 – 14 สิงหาคม 2564
เวลา 07.00 – 20.00 น.
3. ร้านยายนงค์(จําหน่ายของชํา)
เลขที่ 91/2 หมู่ 10 ตําบลเขาคันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ระหว่างวันที่ 10 – 15 สิงหาคม 2564
เวลา 06.00 – 19.00 น.
4. ร้านเจ๊ไก่ (จําหน่ายผักสด)
ตลาดนัดข้างโรงเรียนหุบบอน หมู่ 1 ตําบลเขาคันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
วันที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 – 18.30 น.
วันที่ 12 สิงหาคม 2564 เวลา เวลา 14.00 – 18.30 น.
5. ตลาดวรกิจบึง
หมู่ 3 ตําบลบึง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
วันที่ 11 สิงหาคม 2564
เวลา 18.00 – 18.30 น.
6. ร้านอโรม่า คาเฟ่
หมู่ 10 ตําบลหนองขาม อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ระหว่างวันที่ 12 – 13 สิงหาคม 2564
เวลา 06.00 – 17.00 น.
7. ร้านเจ๊ไก่ (จําหน่ายผักสด)
ตลาดนัดข้างปั๊มน้ํามันหุบบอน หมู่ 2 ตําบลเขาคันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
วันที่ 13 สิงหาคม 2564
เวลา 14.00 – 18.30 น.
8. ร้านเจ๊ไก่ (จําหน่ายผักสด)
ตลาดนัดข้างอนามัยหุบบอน หมู่ 2 ตําบลเขาคันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
วันที่ 14 สิงหาคม 2564
เวลา 14.00 – 18.30 น.
อําเภอบางละมุง
สถานที่ วันที่ / เวลา
1. FamilyMart (แฟมิลี่มาร์ท) สาขาโพธิสาร
ซอย 4 รหัสสาขา 4143 ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ระหว่างวันที่ 5 – 13 สิงหาคม 2564
เวลา 06.00 – 15.00 น.
2. ร้านลุงชูชาติ (จําหน่ายเสื้อผ้าและรองเท้า)
ตลาดสดเกียรติอัมพร เขาไม้แก้ว ตําบลเขาไม้แก้ว อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ระหว่างวันที่ 5 – 14 สิงหาคม 2564
เวลา 06.00 – 18.00 น.
3. ร้านเจ๊ภาพ (จําหน่ายอาหารตามสั่ง)
ตลาดสดเกียรติอัมพร เขาไม้แก้ว ตําบลเขาไม้แก้ว อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ระหว่างวันที่ 5 – 14 สิงหาคม 2564
เวลา 06.00 – 18.00 น.
4. ร้านคุณประจวบ (จําหน่ายของชํา)
ซอยเนินพลับหวาน เลขที่ 243 หมู่ที่ 5 ตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ระหว่างวันที่ 5 – 14 สิงหาคม 2564
เวลา 06.00 – 20.00 น.
5. ร้านเจ๊ยุ้ย (จําหน่ายของชํา)
เลขที่ 1/3 หมู่ที่ 2 ตําบลห้วยใหญ่ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ระหว่างวันที่ 5 – 9 สิงหาคม 2564
เวลา 09.00 – 20.00 น.
6. Pizza Hut สาขาสุขุมวิทพัทยา 53
ซอยเนินพลับหวาน ตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ระหว่างวันที่ 5 – 6 สิงหาคม 2564
เวลา 15.00 – 20.00 น.

หากพบว่า มีอาการทางระบบทางเดินหายใจ ไข้ ไอ น้ํามูก มีอาการหอบเหนื่อย จมูกไม่ได้กลิ่น หรือลิ้นไม่รับรส ภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันที่เข้าไปยังสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ให้แยกกักตัวจากผู้อื่น สวมหน้ากากอนามัย และไปพบแพทย์เพื่อวินิจฉัย พร้อมทั้งให้ประวัติสัมผัสหรือเข้าไปอยู่ในสถานที่เสี่ยง ดังกล่าว ร่วมเวลาเดียวกันกับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19

รายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จ.ชลบุรี 19 สิงหาคม 2564
ผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จ.ชลบุรี