ตรวจสอบสิทธิด่วน..! เยียวยานายจ้าง และผู้ประกันตน ม.33,39,40

หลังจากเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 64 ที่ผ่านมา ที่ประชุมครม.เห็นชอบกรอบวงเงิน 33,471.0050 ล้านบาท เยียวยาผู้ประกันตน ในพื้นที่ 29 จังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐตามข้อกำหนดฯ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด โดยช่วยเหลือค่าครองชีพนั้น วันนี้เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม https://www.sso.go.th/ ได้เปิดให้ผู้ที่ลงทะเบียนได้ตรวจสอบสิทธิแล้ว โดยสามารถเข้าไปตรวจสอบสิทธิได้ตามลิงค์ด้านล่างดังนี้

ภาพตัวอย่างการตรวจสอบสิทธิ

การตรวจสอบสิทธิผู้ประกันตน

การตรวจสอบสิทธิทำได้โดยการ “กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน” เมื่อปรากฎว่าท่านได้รับสิทธิ ขอให้ท่านดำเนินการ เปิดใช้พร้อมเพย์โดยผูกกับบัญชีธนาคารที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชนให้เรียบร้อย สปส.จะโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชนเท่านั้น

อัพเดท ประกันสังคมเปิดให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอทบทวนสิทธิแล้ว คลิ๊กที่ลิงค์ด้านล่าง

วิธียื่น “ทบทวนสิทธิ” คลิ๊กที่นี่
https://life.in.th/1005/

อัพเดทวันโอนเงิน

นางสาวลัดดา แซ่ลี้ โฆษกสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า การจ่ายเงินเยียวยาจะเป็นรอบ ๆ โดยลูกจ้างจะรับเงินโอนผ่านบัญชีพร้อมเพย์เลขประจำตัวประชาชน ส่วนนายจ้างบุคคลธรรมดา จะได้รับเงินโอนผ่านบัญชีพร้อมเพย์เลขประจำตัวประชาชน และนายจ้างสถานะนิติบุคคล จะได้รับผ่านการโอนเข้าบัญชีธนาคารตามชื่อนิติบุคคลนายจ้างที่แจ้งไว้

ลูกจ้างมาตรา 33 ในกลุ่ม 10 จังหวัด ทำการโอนติดต่อกัน 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 4-6 สิงหาคม โอนไปแล้ว 2.4 ล้านคน
ลูกจ้างมาตรา 33 ในกลุ่มเพิ่มมา 3 จังหวัด ทำการโอนวันที่ 9 สิงหาคม โอนไปแล้ว 1.9 แสนคน
ลูกจ้างมาตรา 33 ในกลุ่มเพิ่มมา 16 จังหวัด จะทำการโอนวันที่ 24 สิงหาคม มีลูกจ้างประมาณ 403,000 คน และนายจ้าง 30,000 รายที่มีสิทธิ
นายจ้างมาตรา 33 ในกลุ่ม 10 จังหวัด เริ่มทำการโอนวันที่ 10 สิงหาคม
กลุ่มตกหล่น มาตรา 33 ในกลุ่ม 10 จังหวัด และกลุ่มเพิ่มมา 3 จังหวัด จะโอนให้ทุกวันศุกร์ โดยเริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคมเป็นต้นไป จนกว่าจะครบ
แรงงานอิสระมาตรา 39 และ 40 ในกลุ่ม 10 จังหวัด และกลุ่มเพิ่มมา 3 จังหวัด จะทำการโอนวันที่ 24 สิงหาคม
แรงงานอิสระมาตรา 40 ในกลุ่มเพิ่มมา 3 จังหวัด และ 16 จังหวัด ให้โอกาสสมัครเป็นผู้ประกันตนเพิ่ม และต้องจ่ายเงินสมทบงวดแรกภายในวันที่ 24 สิงหาคม
กลุ่มทบทวนสิทธิ ทั้งนายจ้างและลูกจ้าง 9 กิจการ ในพื้นที่สีแดงเข้ม หลังจากตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว จะนำเข้าระบบประกันสังคม และทยอยโอนเงินให้ทุกวันศุกร์
กลุ่ม 10 จังหวัด และกลุ่มเพิ่มมา 3 จังหวัด ทุกมาตรา รับเยียวยาเพิ่มอีก 1 เดือน จะนำเข้า ครม.เพื่อพิจารณา
นางสาวลัดดา อธิบายว่า กลุ่มที่ตกหล่นหมายถึง กลุ่มที่ทางประกันสังคมพยายามโอนเงินให้แต่ไม่สำเร็จ ดัวยเหตุผลดังนี้ ผู้ประกันตนยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชน บัญชีธนาคารปิด ผูกพร้อมเพย์กับเบอร์โทรศัพท์ และสาเหตุอื่น ๆ

“เราจะตรวจสอบสาเหตุกลุ่มผู้ตกหล่น และจะติดต่อนายจ้างให้แจ้งผู้ประกันตนว่าให้รีบดำเนินการแก้ไขตามสาเหตุต่าง ๆ ซึ่งต่อไปจะทยอยโอนให้ทุกวันศุกร์ และโอนไปเรื่อย ๆ ตนครบจำนวนที่ตกหล่น”