รายชื่อชุดตรวจโควิด-19 (Antigen Test Kits) ที่ผ่าน อย. ตรวจสอบก่อนใช้

รายชื่อชุดตรวจ โควิด-19 (COVID-19) ประเภท Rapid Test Antigen หรือ Antigen Test Kits แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen Test Self-Test Kits) ที่ได้รับการอนุญาตให้ผลิต/นำเข้า จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2564

รายชื่อชุดตรวจโควิด-19 ที่ผ่าน อย.
STANDARD Q COVID-19 Ag Home Test
ชื่อผลิตภัณฑ์ : STANDARD Q COVID-19 Ag Home Test
รหัสสินค้า : Q-NCOV-03G
ขนาดบรรจุ : 1, 2, 25 ชุดทดสอบต่อกล่อง
ประเภทการใช้ : Nasal Swab
ชื่อผู้นำเข้า : บริษัท เอ็มพี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
ชื่อผู้ผลิต : บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
วันที่ได้รับอนุญาต : 15/7/2564
เลขที่ใบรับรอง : T 6400120
วิดีโอขั้นตอนการใช้ชุดตรวจ : วิดีโอขั้นตอนการใช้ชุดตรวจ
SARS-CoV-2 Antigen Self Test Nasal
ชื่อผลิตภัณฑ์ : SARS-CoV-2 Antigen Self Test Nasal
รหัสสินค้า : 9901-NCOV-06G, Roche’s code : 09445323077
ขนาดบรรจุ : 5 ชุดทดสอบต่อกล่อง
ประเภทการใช้ : Nasal Swab
ชื่อผู้นำเข้า : บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ชื่อผู้ผลิต : SD Biosensor Inc., Korea.
วันที่ได้รับอนุญาต : 15/7/2564
เลขที่ใบรับรอง : T 6400121
วิดีโอขั้นตอนการใช้ชุดตรวจ : วิดีโอขั้นตอนการใช้ชุดตรวจ
SARS-CoV-2 Antigen Test Kit (GICA)
ชื่อผลิตภัณฑ์ : SARS-CoV-2 Antigen Test Kit (GICA)
รหัสสินค้า : K602-1H, K602-5H, K602-1S และ K602-5S
ขนาดบรรจุ : 1, 5 ชุดทดสอบต่อกล่อง
ประเภทการใช้ : Nasal swab, Saliva
ชื่อผู้นำเข้า : บริษัท เจเนอรัลไซเอนซ์ เอ็นเตอร์ไพรส
ชื่อผู้ผลิต : Shenzhen Kisshealth Biotechnology Co., Ltd, P.R. China
วันที่ได้รับอนุญาต : 15/7/2564
เลขที่ใบรับรอง : T 6400122
วิดีโอขั้นตอนการใช้ชุดตรวจ :
Nasal swab (สารคัดหลั่งจากโพรงจมูก) วิดีโอขั้นตอนการใช้ชุดตรวจ
Saliva (สารคัดหลังในน้ำลาย) : วิดีโอขั้นตอนการใช้ชุดตรวจ
SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit
ชื่อผลิตภัณฑ์ : SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit
รหัสสินค้า :
ขนาดบรรจุ : 1, 25 ชุดทดสอบต่อกล่อง
ประเภทการใช้ : Nasal Swab
ชื่อผู้นำเข้า : บริษัท ออสท์แลนด์ แคปปิตอล จำกัด
ชื่อผู้ผลิต : Beijing Lepu Medical Technology Co., Ltd. P.R. China
วันที่ได้รับอนุญาต : 15/7/2564
เลขที่ใบรับรอง : T 6400123
วิดีโอขั้นตอนการใช้ชุดตรวจ : วิดีโอขั้นตอนการใช้ชุดตรวจ
BIOSYNEX Autotest ANTIGENIQUE COVID-19 Ag
ชื่อผลิตภัณฑ์ : BIOSYNEX Autotest ANTIGENIQUE COVID-19 Ag
รหัสสินค้า : 859256 และ 859261
ขนาดบรรจุ : 1, 5 ชุดทดสอบต่อกล่อง
ประเภทการใช้ : Nasal Swab
ชื่อผู้นำเข้า : บริษัท ดับเบิ้ล เอส ไดแอคนอสติคส์ จำกัด
ชื่อผู้ผลิต : BIOSYNEX SWISS SA, SWITZERLAND
วันที่ได้รับอนุญาต : 16/7/2564
เลขที่ใบรับรอง : T 6400126
วิดีโอขั้นตอนการใช้ชุดตรวจ : วิดีโอขั้นตอนการใช้ชุดตรวจ
Panbio COVID-19 Antigen Self-Test
ชื่อผลิตภัณฑ์ : Panbio COVID-19 Antigen Self-Test
รหัสสินค้า : 41FK51, 41FK71, 41FK81 และ 41FK91
ขนาดบรรจุ : 1, 4, 10, 20 ชุดทดสอบต่อกล่อง
ประเภทการใช้ : Nasal Swab
ชื่อผู้นำเข้า : บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จำกัด
ชื่อผู้ผลิต : Abbott Diagnostics Korea Inc., Korea
วันที่ได้รับอนุญาต : 20/7/2564
เลขที่ใบรับรอง : T 6400127
วิดีโอขั้นตอนการใช้ชุดตรวจ : วิดีโอขั้นตอนการใช้ชุดตรวจ
AnyLab COVID-19 Ag Test Kit
ชื่อผลิตภัณฑ์ : AnyLab COVID-19 Ag Test Kit
รหัสสินค้า : ZB144
ขนาดบรรจุ : 1, 25 ชุดทดสอบต่อกล่อง
ประเภทการใช้ : Nasal Swab
ชื่อผู้นำเข้า : บริษัท สเปเชียลตี้อินโนเวชั่น จำกัด
ชื่อผู้ผลิต : Z Biotech Inc., Korea
วันที่ได้รับอนุญาต : 21/7/2564
เลขที่ใบรับรอง : T 6400131
วิดีโอขั้นตอนการใช้ชุดตรวจ : วิดีโอขั้นตอนการใช้ชุดตรวจ
PCL COVID19 Ag Gold
ชื่อผลิตภัณฑ์ : PCL COVID19 Ag Gold
รหัสสินค้า : COV04S
ขนาดบรรจุ : 1, 5, 50 ชุดทดสอบต่อกล่อง
ประเภทการใช้ : Nasal Swab + Saliva
ชื่อผู้นำเข้า : บริษัท บีเจซี เฮลท์แคร์จ ำกัด จำกัด
ชื่อผู้ผลิต : PCL, Inc., Korea
วันที่ได้รับอนุญาต : 21/7/2564
เลขที่ใบรับรอง : T 6400133
วิดีโอขั้นตอนการใช้ชุดตรวจ : วิดีโอขั้นตอนการใช้ชุดตรวจ
SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test
ชื่อผลิตภัณฑ์ : SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test
รหัสสินค้า : ISCO-ACO502
ขนาดบรรจุ : 1 ชุดทดสอบต่อกล่อง
ประเภทการใช้ : Nasal swab
ชื่อผู้นำเข้า : บริษัท ไอเมด ลำบอทรำทอร จำกัด
ชื่อผู้ผลิต : ACRO BIOTECT, USA
วันที่ได้รับอนุญาต : 22/7/2564
เลขที่ใบรับรอง : T 6400135
วิดีโอขั้นตอนการใช้ชุดตรวจ : วิดีโอขั้นตอนการใช้ชุดตรวจ
CLINITEST Rapid COVID-19 Antigen Self-Test
ชื่อผลิตภัณฑ์ : CLINITEST Rapid COVID-19 Antigen Self-Test
รหัสสินค้า : 11556327 (GCCOV-502a-H5)
ขนาดบรรจุ : 5 ชุดทดสอบต่อกล่อง
ประเภทการใช้ : Nasal Swab
ชื่อผู้นำเข้า : บริษัท ซีเมนส์เฮลท์แคร จำกัด
ชื่อผู้ผลิต : Zhenjiang Orient Gene Biotech Co. Ltd, China
วันที่ได้รับอนุญาต : 23/7/2564
เลขที่ใบรับรอง : T 6400140
วิดีโอขั้นตอนการใช้ชุดตรวจ : วิดีโอขั้นตอนการใช้ชุดตรวจ
GSD NovaGen SARS-CoV-2 Ag Rapid Test
รหัสสินค้ำ CVAG4080B

วิดีโอขั้นตอนการใช้ชุดตรวจ : วิดีโอขั้นตอนการใช้ชุดตรวจ
Vstrip COVID-19 Antigen Rapid Test Home Use RV2
รหัสสินค้ำ IG13002S01, IG13004S01 และ IG13020S02

วิดีโอขั้นตอนการใช้ชุดตรวจ : วิดีโอขั้นตอนการใช้ชุดตรวจ
FOR A/ VTRUST COVID-19 ANTIGEN SELF TEST
รุ่น TD-4531H

วิดีโอขั้นตอนการใช้ชุดตรวจ : วิดีโอขั้นตอนการใช้ชุดตรวจ
HUMASIS COVID-19 Ag Home Test
รหัสสินค้ำ ACOVGS-7005(5T)

วิดีโอขั้นตอนการใช้ชุดตรวจ : วิดีโอขั้นตอนการใช้ชุดตรวจ
CerTest SARS-CoV-2 (Ag-Nasal Sample-self Test)
รหัสสินค้ำ SC8010-NCE

วิดีโอขั้นตอนการใช้ชุดตรวจ : วิดีโอขั้นตอนการใช้ชุดตรวจ
Novel Coronavirus Ag Rapid Test Cassette

วิดีโอขั้นตอนการใช้ชุดตรวจ : วิดีโอขั้นตอนการใช้ชุดตรวจ
Saliva SARS-CoV-2 (2019-CoV) Antigen Test Kit
รหัสสินค้ำ WT-1120

วิดีโอขั้นตอนการใช้ชุดตรวจ : วิดีโอขั้นตอนการใช้ชุดตรวจ
Corona Virus (COVID-19) Antigen Rapid Test
รหัสสินค้ำ HYT-G01-03

วิดีโอขั้นตอนการใช้ชุดตรวจ : วิดีโอขั้นตอนการใช้ชุดตรวจ
VTRUST COVID-19 Antigen Rapid Test
รหัสสินค้ำ TD-4531

วิดีโอขั้นตอนการใช้ชุดตรวจ : วิดีโอขั้นตอนการใช้ชุดตรวจ
OnSite COVID-19 Ag Rapid Test
รหัสสินค้ำ R0182C

วิดีโอขั้นตอนการใช้ชุดตรวจ : วิดีโอขั้นตอนการใช้ชุดตรวจ
SARS-CoV-2 Antigen Detection Kit
(Colloidal Gold Method)

วิดีโอขั้นตอนการใช้ชุดตรวจ : วิดีโอขั้นตอนการใช้ชุดตรวจ
BIOCREDIT COVID-19 Ag Home Test Nasal
รหัสสินค้ำ G61RHSD1

วิดีโอขั้นตอนการใช้ชุดตรวจ : วิดีโอขั้นตอนการใช้ชุดตรวจ
Rapid COVID-19 Antigen Test (Colloidal Gold)
รหัสสินค้ำ A6061217 และ A6061216

วิดีโอขั้นตอนการใช้ชุดตรวจ : วิดีโอขั้นตอนการใช้ชุดตรวจ
Flowflex SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test
รหัสสินค้ำ L031-11845 และ L031-118C5

วิดีโอขั้นตอนการใช้ชุดตรวจ : วิดีโอขั้นตอนการใช้ชุดตรวจ
SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kits
(Colloidal Gold Immunochromatography)
รหัสสินค้ำ CG3601, CG3605 และ CG3625

วิดีโอขั้นตอนการใช้ชุดตรวจ : วิดีโอขั้นตอนการใช้ชุดตรวจ
SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test Nasal
รหัสสินค้ำ 9901-NCOV-03G และ
Roche’s code 09365397043

วิดีโอขั้นตอนการใช้ชุดตรวจ : วิดีโอขั้นตอนการใช้ชุดตรวจ
INSTANT-VIEW PLUS COVID-19 ANTIGEN TEST
SELF-TEST KIT รหัสสินค้ำ 05-9315

วิดีโอขั้นตอนการใช้ชุดตรวจ : วิดีโอขั้นตอนการใช้ชุดตรวจ
2019-nCoV Ag Test (Latex Chromatography Assay)
รหัสสินค้ำ YF320C-NS-HU-1T , YF320C-NS-HU-2T และ YF320C-NS-HU-5T

วิดีโอขั้นตอนการใช้ชุดตรวจ : วิดีโอขั้นตอนการใช้ชุดตรวจ
Novel Coronavirus (COVID-19) Antigen Test Kit
รหัสสินค้ำ 303036

วิดีโอขั้นตอนการใช้ชุดตรวจ : วิดีโอขั้นตอนการใช้ชุดตรวจ
2019 n-CoV-Antigen Rapid Test Kit
(Colloidal Gold Immunochromatography)
รหัสสินค้ำ CG2901, CG2905 และ CG2925

วิดีโอขั้นตอนการใช้ชุดตรวจ : วิดีโอขั้นตอนการใช้ชุดตรวจ
TESTSEALABS RAPID TEST KIT COVID-19 ANTIGEN
TEST CASSETTE

วิดีโอขั้นตอนการใช้ชุดตรวจ : วิดีโอขั้นตอนการใช้ชุดตรวจ
2019-nCoV Antigen Test Kit
(Colloidal gold method)

วิดีโอขั้นตอนการใช้ชุดตรวจ : วิดีโอขั้นตอนการใช้ชุดตรวจ
SARS-CoV-2 Antigen Rapid Qualitative Test
รหัสสินค้ำ BT1766 และ BT1760

วิดีโอขั้นตอนการใช้ชุดตรวจ : วิดีโอขั้นตอนการใช้ชุดตรวจ

*ข้อมูล ณ วันที่ 12 สิงหาคม 2564