รวมผลิตภัณฑ์ ฟ้าทะลายโจร สกัดเข้มข้น มีสารแอนโดรกราฟโฟไลด์ ปริมาณสูง

การใช้ยาฟ้าทะลายโจรในผู้ป่วยโควิด-19 จะใช้ยาฟ้าทะลายโจรที่มีสารแอนโดรกราโฟไลด์ ขนาด 180 มิลลิกรัม/วัน นาน 5 วัน ซึ่งขนาดและระยะเวลาที่แนะนำให้รับประทานนั้น มีความปลอดภัยและไม่เป็นพิษต่อตับ โดยทานไม่เกินวันละ 180 มิลลิกรัม แบ่งทานวันละ 3-4 ครั้ง แล้วแต่ขนาด Andrographolide ที่ระบุในแต่ละแคปซูล ซึ่งใน 1 แคปซูล/เม็ด ในแต่ละผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจรจะมีสาร แอนโดรกราโฟไลด์ ไม่เท่ากัน เพราะฉะนั้นก่อนใช้ยาฟ้าทะลายโจรในการรักษาโควิด-19 ควรจะทราบว่าแต่ละผลิตภัณฑ์มีสารอยู่ปริมาณเท่าไหร่ เพื่อความเหมาะสม ปลอดภัย และให้ได้ผลดีที่สุด

🌿 ฟ้าทะลายโจรเข้มข้น ที่มีตัวยาปริมาณสูง 🌿
สารสกัดฟ้าทะลายโจร CKM
สารสกัดฟ้าทะลายโจร CKM
ราคา 450 บาท*

ชื่อยา : ซีเคเอ็ม ฟ้าทะลายโจรสกัด
ปริมาณ แอนโดรกราโฟไลด์ : 20 มิลลิกรัม
ทะเบียนยาเลขที่ : G 512/60
ชนิด : แคปซูล
จำนวน : 4 แคปซูล x 12 แผง ( 48 แคปซูล )
ขนาดบรรจุ : 333.33 มิลลิกรัม/แคปซูล
ผู้ผลิต : บริษัท แซนด์-เอ็ม โกลบอล จำกัด
ขนาดยาสำหรับ “การรักษาโควิด-19” : 180 มก./วัน
การรับประทาน : 3 เม็ด x 3 เวลา
แอนดร็อกซิล KMP
สารสกัดฟ้าทะลายโจร แอนดร็อกซิล KMP
ราคา 299 บาท*

ชื่อยา : แอนดร็อกซิล KMP
ปริมาณ แอนโดรกราโฟไลด์ : 20 มิลลิกรัม
ทะเบียนยาเลขที่ : G492/61
ชนิด : แคปซูล
จำนวน : 30 แคปซูล
ขนาดบรรจุ : 450 มิลลิกรัม/แคปซูล
ผู้ผลิต : บริษัท แก้วมังกรเภสัช จำกัด
ขนาดยาสำหรับ “การรักษาโควิด-19” : 180 มก./วัน
การรับประทาน : 3 เม็ด x 3 เวลา
ฟ้าทะลายโจรสกัด ตรา ทิปโก้
สารสกัดฟ้าทะลายโจร ตรา ทิปโก้
ราคา 550 บาท*

ชื่อยา : ฟ้าทะลายโจรสกัด ตรา ทิปโก้
ปริมาณ แอนโดรกราโฟไลด์ : 20 มิลลิกรัม
ทะเบียนยาเลขที่ : G 90/64
ชนิด : แคปซูล
จำนวน : 50 แคปซูล
ขนาดบรรจุ : 450 มิลลิกรัม/แคปซูล
ผู้ผลิต : บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด
ขนาดยาสำหรับ “การรักษาโควิด-19” : 180 มก./วัน
การรับประทาน : 3 เม็ด x 3 เวลา
ฟ้าทะลายโจรสกัด ตราไฟโตแคร์
สารสกัดฟ้าทะลายโจร
ราคา 495 บาท*

ชื่อยา : ฟ้าทะลายโจรสกัด ตราไฟโตแคร์
ปริมาณ แอนโดรกราโฟไลด์ : 20 มิลลิกรัม
ทะเบียนยาเลขที่ : G 169/62
ชนิด : แคปซูล
จำนวน : 10×10 แผง ( 100 แคปซูล )
ขนาดบรรจุ : 350 มิลลิกรัม/แคปซูล
ผู้ผลิต : บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพร จำกัด องค์การเภสัชกรรม
ขนาดยาสำหรับ “การรักษาโควิด-19” : 180 มก./วัน
การรับประทาน : 3 เม็ด x 3 เวลา
สารสกัดฟ้าทะลายโจร ขาวละออ
สารสกัดฟ้าทะลายโจร ขาวละออ
ราคา 219 บาท*

ชื่อยา : สารสกัดฟ้าทะลายโจร ขาวละออ
ปริมาณ แอนโดรกราโฟไลด์ : 20 มิลลิกรัม
ทะเบียนยาเลขที่ : G 338/51
ชนิด : แคปซูล
จำนวน : 30 แคปซูล
ขนาดบรรจุ : มิลลิกรัม/แคปซูล
ผู้ผลิต : บริษัท ขาวละออเภสัช จำกัด
ขนาดยาสำหรับ “การรักษาโควิด-19” : 180 มก./วัน
การรับประทาน : 3 เม็ด x 3 เวลา

รายการฟ้าทะลายโจรเข้มข้น

ข้อห้าม การกินฟ้าทะลายโจร

– ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ฟ้าทะลายโจร
– ห้ามใช้ในผู้มีความผิดปกติของตับและไต
– ไม่ควรใช้ขนาดสูงติดต่อกันเป็นเวลานาน อาจทําให้แขนขาชาหรืออ่อนแรง
– ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร เนื่องจากยามีฤทธิ์เย็น

*ข้อมูล ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2564