โรงพยาบาลบางละมุง จ.ชลบุรี เปิดให้ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับวัคซีน

ด้วยสถานการณ์การระบาดจากไวรัสโควิด-19 กระทรวงสาธารณะสุขได้เร่งฉีดวัคซีนให้กับประชาชน เพื่อให้เกิด “ภูมิคุ้มกัน” (Herd immunity) ซึ่งทางโรงพยาบาลบางละมุงได้รับการสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โดย (Sinovac) เป็นเข็มที่ 1 และจะได้รับ (AstraZeneca) เป็นเข็มที่ 2

ทางโรงพยาบาลบางละมุงประกาศให้ผู้ที่มีนัดผ่านหมอพร้อม หรือนัดกับทางรพ.บางละมุง หรือผู้ที่ลงทะเบียนผ่าน Google form ของโรงพยาบาลบางละมุง สามารถตรวจสอบรายชื่อที่

วิธีการใช้งาน

สำหรับประชาชนไทย
– ให้ใช้เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ในการค้นหา

สำหรับชาวต่างชาติ
– ให้ใช้หมายเลขหนังสือเดินทาง ในการค้นหา

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับวัคซีน

ซึ่งทางโรงพยาบาลได้เรียงลำดับจากวันและเวลาที่จอง และทางโรงพยาบาลจะประกาศนัดหมาย เวลาและสถานที่ในการรับวัคซีนเป็นระยะๆ หากยังไม่มีชื่อ ให้รอประกาศในครั้งต่อๆไป

ช่องทางติดต่อ โรงพยาบาลบางละมุง

Facebook
https://www.facebook.com/Banglamunghospital/

สถานที่ตั้ง
669 ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

เบอร์โทรศัพท์
โทร 038 – 429244, 038 – 411551 โทรสาร 038 – 428464

เว็บไซต์
http://www.blm.go.th