ดูดวงสมพงษ์ เนื้อคู่ ความรัก

การดูดวงสมพงษ์ หรือ "นาคสมพงษ์" เป็นการวิเคราะห์พื้นฐานดวงของคนสองคนแบบเบื้องต้น ว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไร ตามหลัก "นาคสมพงษ์" และ "สมพงษ์ธาตุ" บางครั้งเราอาจจะพบกับใครบางคนเพียงครั้งแรก เราก็รู้สึกไม่ชอบ ไม่ถูกชะตา โดยไม่มีเหตุผล นั่นเพราะพื้นฐานดวงเป็นอริ หรือขัดแย้งกัน แต่การที่คนสองคนจะอยู่ร่วมกันได้อย่างราบรื่นนั้น ต้องรู้และเข้าใจและให้อภัยกัน ก็จะประสบความสำเร็จในการอยู่ร่วมกัน