ดูดวงชื่อแบบทักษา วิเคราะห์ชื่อ

การดูดวงแบบ "ทักษา" หรือ "ทักษาปกรณ์" เป็นหลักการตั้งชื่อตามหลักโหราศาสตร์ เป็นตำราที่มีมาตั้งแต่โบราณกาล เพื่อให้ได้ชื่อที่เป็นสิริมงคล ชื่อผู้ชายมักจะใช้อักษรในวรรค "เดช" นำหน้า ส่วนชื่อผู้หญิงมักจะใช้ตัวอักษรในวรรค "ศรี" นำหน้า และสิ่งสำคัญที่สุดก็คือ ต้องหลีกเลี่ยงตัวอักษรที่เป็น "กาลกิณี" ในชื่อเด็ดขาด