โรงพยาบาลราชวิถี เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 54 อัตรา

โรงพยาบาลราชวิถี


ประกาศโรงพยาบาลราชวิถี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ตำแหน่งที่รับสมัครดังนี้

1. ตำแหน่งนักวิชาการาธารณสุข
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท

2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท

3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน13,800 บาท

4. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
จำนวน 14 อัตรา
เงินเดือน 11,500 บาท

5. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11,500 บาท

6. ตำแหน่งพนักงานบริการ
จำนวน 2 อัตราเงินเดือน 11,500 บาท

7. ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 9,400 บาท

8. ตำแหน่งพนักงานเภสัชกรรม
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 9,400 บาท

9. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
จำนวน 9 อัตรา
เงินเดือน 8,690 บาท

10. ตำแหน่งพนักงานบริการ
จำนวน 6 อัตรา
เงินเดือน 8,690 บาท

11. ตำแหน่งพนักงานบริการ(ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย)
จำนวน 2 อัตราเงินเดือน 8,690 บาท

12. ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร
จำนวน 5 อัตรา
เงินเดือน 8,690 บาท

13. ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 8,690 บาท

14. ตำแหน่งพนักงานเปล
จำนวน 6 อัตรา
เงินเดือน 8,690 บาท

15. ตำแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 8,690 บาท

การรับสมัคร
– สมัครด้วยตัวเองได้ที่ชั้น 2 ลานหน้าลิฟต์ ตึกสิรินธร โรงพยาบาลราชวิถี เลขที่ 2 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

วัน เวลา รับสมัคร
– วันที่ 29 สิงหาคม 2565 ถึง 2 กันยายน 2565 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
คลิ๊กดูเอกสารรับสมัครงาน (pdf)