กรมสรรพาวุธทหารบก สรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ จำนวน 24 อัตรา

  • งานประจำ
  • Anywhere
  • Applications have closed

กรมสรรพาวุธทหารบก

กรมสรรพาวุธทหารบก
กรมสรรพาวุธทหารบก ประกาศสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 (เพิ่มเติม) ดังนี้

ตำแหน่งที่รับสมัคร

1. ตำแหน่ง : ช่างยางและพลาสติก
เงินเดือน :11280 บาท
ประเภท :เทคนิค
จำนวน :2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น เทคนิคการผลิต, ช่างประดิษฐ์, การยางและพอลิเมอร์, ช่างอุตสาหกรรม, ช่างยานยนต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก

2. ตำแหน่ง : ช่างสรรพาวุธ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
เงินเดือน :11280 บาท
ประเภท :เทคนิค
จำนวน :11 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น เครื่องกล, ช่างกลโรงงาน, ช่างโลหะ มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับเครื่องกลโรงงาน

3. ตำแหน่ง : ช่างสรรพาวุธ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
เงินเดือน :11280 บาท
ประเภท :เทคนิค
จำนวน :2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น ช่างไฟฟ้า, ไฟฟ้ากำลัง, ช่างอิเล็กทรอนิกส์ มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับช่างไฟฟ้า

4. ตำแหน่ง :ช่างสรรพาวุธ สาขาวิชาช่างยานยนต์
เงินเดือน :11280 บาท
ประเภท :เทคนิค
จำนวน :2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างยานยนต์ มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานยานยนต์

5. ตำแหน่ง :ช่างสรรพาวุธ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
เงินเดือน :11280 บาท
ประเภท :เทคนิค
จำนวน :7 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น คอมพิวเตอร์กราฟฟิก, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีความรู้ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

วิธีสมัคร :
– สมัครด้วยตนเอง

สถานที่รับสมัคร :
– หอประชุม กรมสรรพาวุธทหารบก ถนนทหาร แขวงนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

วันที่เปิดรับสมัคร :
วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ถึง วันอังคารที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม
คลิ๊กดูเอกสารรับสมัครงาน (pdf)