ธนาคารออมสินรับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างในตำแหน่งต่างๆ จำนวนมาก

  • งานประจำ
  • Anywhere
  • Applications have closed

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน รับสมัครงาน
ข่าวดีสำหรับผู้ที่ต้องการทำงานกับธนาคารออมสิน โดยทางธนาคารออมสินได้เปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างในตำแหน่งต่างๆ เพื่อเป็นการรองรับตำแหน่งว่างดังนี้

1. ตำแหน่งลูกจ้างปฏิบัติการ ปฏิบัติงาน ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่และธนาคารออมสินภาค 1-18
2. ตำแหน่งลูกจ้างผู้ช่วยทันตแพทย์ และลูกจ้างวิชาชีพพยาบาลปฏิบัติงานณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่
3. ตำแหน่งลูกจ้างลักษณะงานเฉพาะ ปฏิบัติงาน ณธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ (ช่างเขียนแบบ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างเทคนิค ช่างยนต์ ช่างภาพ และช่างศิลป์)
4. ตำแหน่งลูกจ้าง (คนพิการ) ปฏิบัติงาน ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่และธนาคารออมสินภาค 1-18
5. ตำแหน่งลูกจ้างขับรถยนต์และลูกจ้างขับเรือยนต์ ปฏิบัติงาน ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ และธนาคารออมสินสาขาทั่วประเทศ
6. ตำแหน่งลูกจ้างปฏิบัติการ (CallCenter ปฏิบัติงานเป็นกะ) สังกัดหน่วยงานส่วนกลาง

รับสมัครตั้งแต่วันนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
– ลูกจ้าง (คนพิการ) สังกัดส่วนกลางและธนาคารออมสินภาค 1-18
– ลูกจ้างปฏิบัติการ (ลักษณะงานด้านรักษาความปลอดภัย ปฏิบัติงานเป็นกะ)
– ลูกจ้างเหมาจ่าย
– ลูกจ้างผู้ช่วยเภสัชกร
– ลูกจ้างปฏิบัติการ (สังกัดส่วนกลางและธนาคารออมสินภาค 1-18)
– ลูกจ้างวิชาชีพพยาบาล
– ลูกจ้างผู้ช่วยทันตแพทย์
– ลูกจ้างช่างเขียนแบบ
– ลูกจ้างช่างอิเล็กทรอนิกส์
– ลูกจ้างช่างเทคนิค
– ลูกจ้างช่างยนต์
– ลูกจ้างช่างภาพ
– ลูกจ้างขับรถยนต์
– ลูกจ้างขับเรือยนต์
– ลูกจ้างปฏิบัติการ (Call Center ปฏิบัติงานเป็นกะ) สังกัดหน่วยงานส่วนกลาง

การรับสมัคร
ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางออนไลน์ที่ ธนาคารออมสินรับสมัครงาน